2010 Yılından beri NBT müşterilerine, bilişim konusunda danışmanlık ve destek vermekte, müşterileri ile birlikte büyümeyi sürdürmektedir.

Gallery

İletişim

Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers A Kule 47/B 2601 Bayraklı - İzmir

info@nbt.net.tr

0232 532 0000

HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

NBT NEDEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TAAHHÜT DANIŞMANLIK KURUMSAL BARINDIRMA HİZMETLERİ VE YAZILIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca ” NBT ” olarak anılacaktır.

Adres: Folkart Towers A Blok 47/B 2601 35540 Bayraklı / İZMİR
Vergi Dairesi: KARŞIYAKA V.D. 
Vergi Sicil No: 6300404952

Bu Sözleşmeyi, NBT‘nin Hosting Servislerini kullanmaya başlamasıyla onaylayan gerçek veya tüzel kişidir.; Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca ” MÜŞTERİ ” olarak anılacaktır

 

2. KONU

2.1 Bu Sözleşme, NBT‘ nin Müşteri ye hosting hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve NBT, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

2.2 Üyelik bilgileri Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

 

3. TANIMLAR

3.1 MÜŞTERİ YÖNETİM PANELİ: Müşterinin nbthost.com(.tr) adresi üzerinden ulaştığı kendisine özel; içinde hizmetlerinin yer aldığı NBT panelidir.

3.2 ALAN ADI KAYIT TARİHİ: Müşterinin; NBT ye sipariş verdiği, tarihtir.

3.3 ALAN ADI SON BULMA TARİHİ: Alan adının son bulma tarihi

3.4 ALAN ADI YENİLEME TARİHİ: Alan adının, ödemesi alındıktan sonra; NBT tarafından yapılacak ilk alım veya yenileme için son tarih.

 

4. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

4.1 Müşteri‘nin, ilgili hizmet bedelinin tahsil edilmesini müteakip NBT Hosting Hizmetlerini kullanmaya başlamasıyla Sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme ödemesi yapılmış hizmet periyodu içerisinde geçerlidir ve süre sonunda ödemesi yapılacak hizmet periyodu süresince yenilenir. Bu nedenle sözleşme belirsiz sürelidir.

 

 

5. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

5.1 Sözleşmeye konu olan hizmetin / ürünün açıklaması, süresi, fiyatı varsa indirimi, ve kdv si ile birlikte genel toplamı verilen siparişte belirtildiği gibidir.

 

6. BİLDİRİMLER

6.1 NBTMüşteriye yapacağı, hizmet yenileme dönemi de dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Müşterinin bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk Müşteriye aittir. Müşterinin hizmet yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; MüşteriNBTnin kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili e-posta bildirimlerinde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan NBTyi sorumlu tutmayacağını kabul eder.

6.2 Müşteri başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra NBTye bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. NBTye Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, Müşteri, NBTden hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

6.3 Müşteri ALAN ADININ yenilenme tarihi takibinden kendisi sorumludur. NBT ; Müşteri lehine Alan Adı yenilemesi için faturalandırma yapabilir ve bunu Müşterinin Müşteri panelinde belirtmiş olduğu e-posta ile Müşteriye bildirimde bulunabilir; NBT Bu bildirimin Müşteri tarafına ulaşıp ulaşmadığını denetlemek durumunda değildir. Alan adları; yenileme tarihini 7 gün geçtikten sonra; Müşteri, ilgili Alan Adı için NBT yi sorumlu TUTAMAZ.

6.4 Müşteri ALAN ADININ transfer talebini; ilgili panelinden verdikten sonra; gelecek eposta onayından; onayı doğru girip transfer işlemini doğru zamanda tamamlamaktan kendisi sorumludur. NBT, ilgili alan adının onay işlemi gerçekleştikten sonra, transfer işlemi sonuçlanana kadar takip edecek ve alan adı taşınma işlemi tamamlandığında müşteri paneline; Müşteri kullanımı için yetki verecek; veya transfer işleminde oluşacak bir sıkıntıyı Müşteri ye haber verecektir. Müşteri;  Sonrasında hizmetlerinin bulunduğu panele girip NBT ye transfer edilen alan adının geçerlilik tarihini kontrol etmekle yükümlüdür. Alan adı Transferi konusunda NBT; farklı firmalar ile çalışması sonucunda, transfer kodu talep eden müşteriler için; alan adı yenilemesine doksan gün kala ve yenilemeden doksan gün sonrasına kadar transfer yapılamaz, hakkını kendisinde tutar; bu transfer esnasında yaşanacak sıkıntılar sırasında alan adının düşmemesi için çalışılan diğer firmalar ile alınmış ortak bir karardır.

6.5 MüşteriNBT tarafından gönderilen bildirimler için, ilk önce gelen kutusunu, sonra gereksiz (spam) kutusunu daha sonra da, Müşteri Yönetim Paneli altından e-Maillerim sekmesi ile bildirimlerinin takibinden sorumludur. NBT bilgilendirme hizmetlerini sms, otomatik arama gibi seçeneklerle çeşitlendirdikçe müşteriye haber verecek, müşterinin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlayacaktır; Ancak NBT; duyuruların, bilgilendirmelerin müşteri tarafına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek durumunda değildir, bu konuda Müşteri aleyhine oluşacak sıkıntılardan sorumlu tutulamaz.

6.6 Yurtdışı, dövize bağlı müşteri adına alınan hizmetler, veya Yurtiçinde, Tedarikçilerden kaynaklanan; maliyet artışı sebebi ile NBT, fiyat artışına gidebilir. Bu artış %20 yi geçmedikçe, Müşteri onayı alınmadan fiyat artışı bir sonraki faturasına yansıtılır.

6.7 NBT, Hosting hizmetleri altında; vermiş olduğu hizmetlerde, Lehte veya aleyhte; adil kullanım ilkeleri adına, Paket, Disk limit, Trafik Limit, Kontrol Paneli değişikliğine gidebilir. Böyle bir değişiklikte; NBT, Müşteriye bildirim göndererek, bilgilendirme yapacaktır.

 

7. NBT’nin SAĞLAYACAĞI SERVİSLER ve BU SERVİSLERİN KULLANIM ŞARTLARI

7.1
 NBTMüşterinin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartı veya banka havalesi ile peşin tahsilatını takiben, Müşterinin servislerini kullanıma açar ve Müşteriyi bilgilendirir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları madde 8.4 de belirtilmiştir.

7.2 Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra NBTMüşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-posta kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecektir. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu Müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

7.3 MüşteriNBTden hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı alan adı için ödeme tahsil edildikten sonra alan adının ilgili kurumların sistemlerinin online olması durumunda en kısa sürece tescil edileceği, yeni alacağı yurtiçi (Nic.TR) alan adı adıiçin Nic.TR.nin istediği gerekli resmi belgeleri NBT ye eksiksiz olarak ulaştırdıktan sonra NBT nin tescil başvurusunda bulunacağını ve madde 8 de açıklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda NBT den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.

7.4 MüşteriNBT den hosting hizmeti kapsaımında almış olduğu Alan Adının yenileme dönemi gelmeden önce madde 8 de belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, NBT nin alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini, NBT den hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

7.5 Müşteri aldığı hizmet dahilinde NBT tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Aldığı hizmetlerden faydalanırken NBTtarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

7.6 Müşteri, hizmeti dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

7.7 Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-eposta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan NBT tarafına herhangi bir kusur iletilemez.

7.8 NBT; sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. NBT; kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya NBT nin kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. NBT hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

7.9 NBT; sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, eposta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. NBTmüşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen NBT hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan NBT sorumlu değildir. NBT düzenli olarak haftalık yaptığı sunucusal yedeklemelerde; gerektiği koşullarda eposta mesajlarını, yedekleme dışında tutabilir. Bu mesajların düzenli olarak pop3 destekli (outlook v.b.) bir yazılım ile müşteri tarafından yedeklenmesi önerilmektedir. Bu Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır. NBT, sağladığı hizmet içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteriye aittir.

7.10 NBT; Müşteri ye vermiş olduğu Paylaşımlı sunucular üzerinde Hosting ve Bayi Hosting hizmetleri içinde var olan eposta klasörlerinden en geç 15 gün içerisinde bulunan epostaları kendi tarafına çekeceğini varsaymaktadır. NBT, Vermiş olduğu Paylaşımlı sunucular üzerinde Hosting ve Bayi Hosting hizmetleri için eposta barındırma süresini 3 ay ile sınırlı tutmaktadır.

7.10.1 Aksi belirtilmediği sürece, tüm hosting paketlerimizde, alan adı bazlı saatlik 60 eposta gönderim limiti bulunmaktadır. 1 saat içerisinde, 60 adetten fazla eposta gönderen hesapların eposta akışı durdurulmaktadır.

7.10.2 NBT, Aksi belirtilmediği sürece, sunucularda aşırı eposta birikimini önlemek amacı ile, 1 eposta kutusunda 1000 adetten fazla mesaj biriktiğinde, 3 aydan eski mesajları otomatik olarak silmeye başlayacaktır.

7.10.3 NBT tüm Hosting ve E-Mail paketlerini 100.000 obje (Inode) ile limitlendirmektedir. Limit aşımı yapan hesapları durdurma hakkını saklı tutar.

7.10.4 NBT tüm paylaşımlı hosting paketlerinde “php mail()” fonksiyonu, izinsiz (Spam) mail gönderimlerini engellemek için kapalı tutmaktadır. PHP tabanlı mail gönderimleri sadece SMTP bağlantısı kurularak yapılabilmektedir.

7.10.5 NBT paylaşımlı hosting hizmeti için Müşteri ye yönetim kolaylığı için panel sağlar, bu panel öncelikli dil olan Türkçe olamıyor ise, ingilizce olmalıdır. Diğer dil seçenekleri müşteri talebi olması ve yazılım uygun olması durumunda NBT tarafından sağlanacaktır.

7.10.6 NBT, gerekli gördüğü zamanlarda, veri merkezi, sunucu, yönetim paneli değişikliğine gidebilir.  Bu durumlarda, hizmet verememe söz konusu olursa, NBT 48 saat içinde müdahale etmek ve 5 iş günü içinde müşteri yi online duruma getirmelidir. Aksi durumda, NBT müşteri yi madur ettiği gün kadar müşteri hizmet süresine ücretsiz eklenti yapacaktır.

7.11 Madde 8.14 de belirtilen koşulların oluşması halinde; müşteri adına eposta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve eposta hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

7.11.1 Tüm sunucularımız üzerinde barındırılan site başına en fazla CPU ( İşlemci ) ve RAM ( Bellek ) kullanım oranı %15 ‘tir . %15 ‘i geçen kullanıcı hesapları, ilk uyarının ardından askıya alınır.

7.11.2 Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; Hack, Crack, Warez, Adult ve MP3 içeriği dahildir. Bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır.

7.11.2.1 Devam eden maddelerdeki aktivitelerin NBT servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. NBT, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
SPAM GÖNDERİMİ; alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, NBT ye olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda NBTsistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir. 
NBT den SMTP röle servisi alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, NBT den SMTP röle servisi alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

7.11.2.2 Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası”, “Markalar Yasası”, “Türk Ticaret Yasası”, “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa” kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar; kısaca “FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR” olarak tanımlanır ve aykırı içerik kabul edelir. Bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır.

7.11.2.3 NBT servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunmasını kısaca “GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR” olarak tanımlanır ve aykırı içerik kabul edelir. Bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır.

7.11.2.4 NBT servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı kısaca “SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR” olarak tanımlanır ve aykırı içerik kabul edelir. Bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır.

7.11.2.5 Phising, kullanıcıların sahte internet sayfaları ve elektronik posta yoluyla kandırılarak kullanıcıya ilişkin kredi kartı bilgileri, banka hesap numaralarından bu hesaba ait internet şifresine kadar birçok özel bilgilerin ele geçirilmesidir ve kısaca “PHISHING SALDIRILARI DÜZENLENMESİ” olarak tanımlanır ve aykırı içerik kabul edelir. Bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır.

7.11.2.6 Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak (“hacking” veya “hacker” olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (“port scan”, “stealth scan” v.b. aktiviteler) için kullanılması kısaca “DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM” olarak tanımlanır ve aykırı içerik kabul edelir. Bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır.

7.11.2.7 Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya “pinging”, “flooding”, “mailbombing”, “denial of service” gibi, diğer kullanıcıların, NBT ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler kısaca “VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER” olarak tanımlanır ve aykırı içerik kabul edelir. Bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben kalıcı olarak kapatılır.

7.11.3 Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği Müşteriye aittir. Chmod 777 ‘den kaynaklanabilecek yada yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde sorumlu NBT değildir.

7.12 Sunucu Kurulumu: NBT’ den sunucunun aylık kiralanması durumunda,  sunucu içeriğinde talep edilen yazılımın kurulumunun 2 saat içinde başlayacağından, 2 saat sonra yapılacak iptal talebiniz  için sunucu kurulumu ücreti; 150 TL den az olmamak kaydı ile kesinti yapılıp iade o şekilde gerçekleşecektir.

7.13 NBT, Cihaz barındırma hizmeti verdiği durumlarda, ücret ödenmemesi söz konusu olduğunda, Bakiye borç ödeninceye kadar NBT cihazları alıkoyabilir. Bu durumda NBT cihaz alıkoyma süresi 24 aydır. Sonrasında borç ödenmemesi durumunda, NBT borç tahsili için cihazları kendi faydasına kullanabilir, kiralayabilir, satabilir.

8. ÜCRETLER VE ÖDEME

8.1.
 Müşteri; NBT den almış olduğu her türlü hizmetin ödemesini, NBT nin hizmetinin başlangıcında kendisine internet üzerinden sunmuş olduğu kontrol paneli üzerinden yapacağını, bundan farklı şekilde yapılan hizmet ödemelerinden dolayı yaşanan aksaklıklardan NBT nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

8.2 MüşteriNBT hosting hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her hizmet dönemi başında peşin olarak tahsil edilecek ve buna müteakip hizmet faturası düzenlenerek Müşterinin bildirdiği adrese posta yolu ile gönderilecektir.

8.3 NBT, Hizmet ücretlerini, Müşteriye Sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. NBT her türlü hizmet ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, NBT web sitesi ve/veya e-posta yolu ile Müşteriye bildirilecektir. Müşterinin NBT hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

8.4 Müşterinin NBT den alacağı her türlü hizmet (alan adı dahil) alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin olarak tahsil eidilecek, ve sonrasında fatura düzenlenecektir. Müşteri, aksini belirtmedikçe NBT kendi sistemi üzerinde veya başka bir sistem üzerinde kredi kartı bilgisi depolamayacaktır. Bu nedenle otomatik ödeme ile hizmet devamlılığı sağlanamaması durumunda, hizmet durması konusunda Müşteri tarafında oluşacak maddi / manevi zarardan NBT sorumlu tutulamaz. Müşteri yazılı olarak aksini belirtilmedikçe ödemeler, 3d güvenli ödeme şeklinde tahsil edilecektir. Müşteri, düzenli ödeme takibinde sorun yaşamamak için NBT ye mail order formu ile yetki vermesi halinde; NBT, sistemine kaydedilen kredi kartından tahsilat yapılamamasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/ veya gecikmelerden sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Müşteri, ödemesini banka havalesi veya eft ile yapması durumunda, banka dekontunu, banka dekontunun üzerine kendisine iletilen SİPARİŞ NUMARASI nı belirterek, NBT ye e-posta veya faks yolu ile ulaştırmak ve ulaştığının teyidini almakla yükümlüdür. Müşteri, Banka dekontunun NBT ye ulaşmaması, eksik bilgilerle ulaşması, üzerindeki yazıların okunaksız olması v.b. durumlarından dolayı hizmette yaşanabilecek kesintilerden / gecikmelerden NBT nin sorumlu olmadığını kabul eder. NBT Aylık odemeli hizmetleri; aksi belirtillmedikçe Her ayın biri ile beşi arasında tahsil edilmeleri için her ayın 20 sinden sonra oluşturur. Müşteri farklı bir tarihte ödeme isteğinde bulunsa bile; hizmet iptalleri talep edildiğinde; Müşteri ödeme sorumluluğunun bir sonraki ay başına kadar olduğunu peşinen kabul eder.

8.5 Müşteri, Yenileme dönemi öncesinde ödeme yapmaması halinde, “Hizmetlerimiz” sekmesinde yer alan tüm hizmetler için süresinin uzatılmayacağını ve bundan dolayı NBT den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

8.6 .TR. olarak alınacak yeni alan adlarında, .tr servis sağlayıcı kaynaklı gecikme nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanacabilecek gecikmelerden NBT sorumlu tutulamaz.

8.7 Web sitesi oluşturma, Alan adı transfer talebi, SSL alma ve kurulum, Bulut sunucu, Fiziksel sunucu barındırma, vb. kurulum gerektiren ve / veya 3. Firma ve / veya şahısların müdehalesi, ortaklığı, iştiraki gereken tüm hizmet ve / veya mal alım taleplerinde; ilk önce Müşteri ilgili panelden sipariş verecek; veya NBT müşteri adına sipariş kaydını oluşturacak, aksi sözleşme veya herhangi bir şekilde 2 tarafında onayladığı eposta ile belirtilmedikçe ödemenin tamamını alıp avans kabul edecektir. NBT, daha önce yazılı olarak belirtilmiş şekilde kendisinden telep edilen mal / hizmet konusu sonuçlanınca o ay içinde faturasını kesecektir.

8.7 Müşteri, Almış olduğu hizmetler ile verilen kotaların aşılması durumunda; Kota süresi doluncaya kadar hizmetinin durdurulmasını veya ödeme ile kota satın almayı yada bir üst paketi geçiş yapmayı kabul eder. Müşterinin NBT tarafına ödeme yapmadığında hizmet durdurulması yaşanması durumunda maddi ve manevi NBT alyhinde herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul eder.

8.8 Müşteri nin herhangi bir nedenle temerrüde düşmesi halinde, süresi içinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz oranı esas alınarak, yıllık % 10 gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme faizi ve gecikme cezası sadece alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe değin geçen gün için talep edilebilir. Gecikme dönemi içinde uygulanacak faiz oaranı veya oranları için, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen orandaki faiz oranı kullanılacaktır. 

8.8.1 Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için NBT‘nin dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.8.2 Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde NBT‘nin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.9 Döviz bazlı yurtdışı firmalarından NBT nin aracılık yaparak verdiği hizmetlerde, ücret; fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

8.10 Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya NBT ‘ye elden ödemekle yükümlüdür.

8.11 Ödemenin gecikmesi durumunda NBT kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

8.12 NBT, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

8.13 Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adı , SSL sertifikaları ve sunucu hizmetlerinde ( co-location , dedicated , vps sanal sunucular ) işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.

8.14 Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı NBT, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, eposta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

 

9. MÜŞTERİ NİN FESİH HAKKI

9.1 Müşteri Sözleşmeyi, aylık hesap planlarında 7 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, NBT ye yapacağı yazılı başvuru (yetkili e-posta adresinden e-posta göndererek veya https://www.nbthost.com(.tr) adresinden bildirim göndermek) yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda NBTMüşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Ancak bu durumda Müşteri NBT den hizmet almayacağı servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, Müşterinin NBTye olan borçları, sonlanma tarihinde Müşterinin yapacağı kredi kart ödemesi veya banka havalesi ile tahsil edilecektir. Sözleşmenin Müşteritarafından sonlandırılması durumunda, Müşteriye ait NBT de bulundurulan bütün kayıtlar silinecektir.

9.1.1 Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3 Müşteri; https://www.nbthost.com(.tr) sayfasından aldığı hizmetlerin iptali için kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapmalı ve paketi iptal seçeneğini seçmesi gerekmektedir. Bir sonraki ay veya yıl için proforma fatura oluşturulmayacaktır.

9.4 Otomatik ödeme ile Hizmet alım isteyen Müşteri, Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, NBT ye tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi NBT ye iletecektir.

 

10. MÜŞTERİ NİN CAYMA HAKKI

10.1 28 Kasım 2013 Tarih ve 28835 sayı ile resmin gazetede yayınlanan 6502 sayılı kanunun içeriğindeki;

Madde 8.6 “Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” uyarınca yönetmelik beklenecektir.

 

11. MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ

11.1 Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki servislerini, NBT‘nin yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin NBT‘nin yazılı onayı alınmadan gerçekleşmesi durumunda, NBT Sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir ödeme iadesi yapmadan sonlandırabilir.

11.2 Devir işlemi için bireysel üyeliklerde; devir eden ve alan tarafın kimlik fotokopileri altında imzalı dilekçeleri, tüzel üyelikler için; firma yetkililerinin antetli kağıda yazılmış dilekçeleri ile imza sirkülerinde yetkili olarak yazılı kişilerce imzaları ve firma kaşeleri bulunmalıdır. Müşteri evraklarını info@nbt.net.tr adresine iletmek ve ulaştığına dair teyit almakla yükümlüdür.

11.3 NBT onayı ile devir işlemi sonrası; Devri alan, Müşteri varsa eski devir sahibinin borçları ödemeyi otomatik olarak taahhüt etmiş, sayılacak, ödeme yapılmadığı taktirde, Devri alan; Müşteri sıfatı ile ilk alışverişinde yaptığı ödeme; daha önceki borç bakiyesinden düşülecektir.

 

12. NBT NİN FESİH HAKKI

12.1  Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, NBT hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

12.1.1 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.2 NBTMüşteriye 7 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu Sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşterinin NBT ye ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler Müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu Sözleşmede veya NBT Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NBTMüşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve Sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteriden gerekli ödemelerin alınamaması durumunda, NBT Sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

12.3 Müşteriden gerekli ödemelerin alınamaması durumunda, NBT Sözleşme’yi derhal sonlandırabilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

 

13. NBT’nin SINIRLI SORUMLULUĞU 

13.1 NBT MÜŞTERİYE SAĞLANAN HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, NBTSERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA NBT‘nin SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLER İÇİN ALMIŞ OLDUĞU TOPLAM AYLIK BEDEL KADAR OLABİLİR.

14. NBT KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

14.1 Müşteri nin yapacağı tüm işlemler ile ilgili olarak, NBT kayıtları geçerli sayılacaktır. NBT; Müşteri lehine bu hakkından vazgeçme seçeneğini gizli tutar.

 

15. ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

15.1 Müşterinin başvurusu esnasında onayladığı bu Sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, NBT nin https://www.nbthost.com(.tr)/tos.php adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile Müşteriye bildirilecektir. MüşteriNBTservislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. 

 

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
16.1 İşbu Sözleşme 16 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında NBT ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). NBT gerekli gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

16.2 İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İzmir İcra Müdürlükleri yetkilidir.

1100100010101000001010100001